Câu hỏi thường gặp

  1. Đặt chai lên bề mặt và tháo nắp.
  2. Cẩn thận nhấc dụng cụ ra khỏi chai
  3. Sử dụng chất lỏng trên mụn cóc và để khô khoảng. 30 giây.
  4. Đặt một miếng dán trong suốt trên mụn cóc (để tối thiểu 4 giờ).

Wortie Wart & Verruca loại bỏ mụn cóc an toàn cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên