Loại bỏ mụn cóc như thế nào

Tuy nhiên, bạn có thể muốn xem xét điều trị để thoát khỏi mụn cóc. Có nhiều cách điều trị mụn cóc khác nhau nhưng không có cách nào hiệu quả hoàn toàn và các bác sĩ vẫn không chắc chắn loại nào hoạt động tốt nhất. Nó không phải là bất thường cho mụn cóc của bạn trở lại sau khi điều trị.

Chữa mụn cóc 

Thời gian là cách chữa bệnh duy nhất của người Viking đối với mụn cóc bàn chân. Dù bạn làm gì, chúng thường tự biến mất - trừ khi bạn có một tình trạng tiềm ẩn ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn. Điều tồi tệ là, phải mất khá nhiều thời gian để chúng biến mất. Ba trong số 10 mụn cóc sẽ biến mất trong vòng 10 tuần. Trong vòng hai năm, hai phần ba số mụn cóc sẽ biến mất mà không cần điều trị. Nhưng nếu bạn vẫn thấy được chúng sau hai năm, họ sẽ ít có khả năng mất đi. Mụn cóc dường như kéo dài hơn ở trẻ lớn và người lớn.