Loại bỏ mụn cóc bàn chân như thế nào

Verruca chữa

Thời gian là cách chữa bệnh duy nhất của người Viking đối với mụn cóc bàn chân. Bất cứ điều gì bạn làm họ thường tự biến mất - trừ khi bạn có một tình trạng tiềm ẩn ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn. Nhược điểm của vấn đề là, phải mất khá nhiều thời gian để verrucas biến mất. Ba trong số 10 mụn cóc sẽ biến mất trong vòng 10 tuần. Trong vòng hai năm, hai phần ba số mụn cóc sẽ biến mất mà không cần điều trị. Nhưng nếu bạn vẫn nhận được chúng sau hai năm, chúng sẽ ít có khả năng tiêu đi. Mụn cóc dường như kéo dài hơn ở trẻ thành niên và người lớn.